சமூக வலைதளம் தொடர்புக்கு
பெற்றோருக்காக
Enquire Now

மேலாண்மை சுயவிவரம்

 • Chairman-Sri. C. Valliappa

  திரு.சி. வள்ளியப்பா
  தலைவர்

  Vice Chairman Chocko-Valliappa

  திரு. சொக்கு வள்ளியப்பா
  துணை தலைவர்

  Sri. Thyagu Valliappa Vice Chairman

  திரு. தியாகு வள்ளியப்பா
  துணை தலைவர்

© 2021 Sona College of Technology. All rights reserved.